Seaside Sounds

From Finland

Seaside Sounds
from Finland 

På Finlands syd- och västkust bor en minoritet med svenska som modersmål – cirka 5 % av Finlands befolkning. Kulturellt har den mycket gemensamt med såväl de andra  nordiska länderna som med finskspråkiga Finland, samtidigt som den utvecklat en egen unik kultur omfattande olika slags musikstilar från medeltida ballader till otämjt fiolspel. Varje region har sina egna skatter men ett betydande kulturarv är menuettraditionen, som överlevt på Finlands västkust ända sedan 1700-talet.

Välkommen att möta fyra mångsidiga musiker, som behärskar den finlandssvenska musiktraditionen samtidigt som de skapar nytt: Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Juulia Björn och Désirée Saarela.

Maria Kalaniemi

“För mig innebär folkmusiken något mänskligt och berörande, en djup konstform där fantasin inte har några gränser. Som folkmusiker får jag både komponera, framföra och tolka musiken – det är utmanande men samtidigt befriande.”


Läs mer

Désirée Saarela

“Texterna, berättelserna och känslan i dem utgör kärnan i min musik. Omgivningen, människorna, relationerna, skogen, havet, de vidsträckta landskapen och naturen i sig inspirerar mig och blir till sånger”


Läs mer

Marianne Maans

“Under hela mitt liv har jag utforskat den finlandssvenska folkmusiken med sina vildvuxna polskor, menuetter och folkvisor.”


Läs mer

Juulia Björn

“I min värld blandas det vardagliga med det som är magiskt och oväntat.“ 


Läs mer

Kontakta oss

    Kontaktinfo

    info@seasidesounds.fi