Maria Kalaniemi

Seaside Sounds from Finland

Maria Kalaniemi, Foto: Pentti Hokkanen

 

“För mig innebär folkmusiken något mänskligt och berörande, en djup konstform där fantasin inte har några gränser. Som folkmusiker får jag både komponera, framföra och tolka musiken – det är utmanande men samtidigt befriande.”

Maria Kalaniemi (f. 1964) är en internationellt erkänd dragspelskonstnär, en särpräglad tonsättare samt en efterfrågad pedagog och producent. Hon är en av pionjärerna inom den nya folkmusikvågen i Finland och har under sin fyrtio år långa karriär reformerat dragspelsmusiken både i hemlandet och utomlands. Som en av de första har hon använt sig av ackordeon (melodibasdragspel) i folkmusiksammanhang och även sången är en viktig del av hennes musikaliska uttryck.

Maria Kalaniemis musik tar intryck av såväl runosång och finsk tango som hennes finlandssvenska rötter. Hon har uppträtt världen runt med många olika ensembler och samarbetar för tillfället tätt med bl.a. Timo Alakotila, Eero Grundström, Marianne Maans och Désirée Saarela samt med foto- och videokonstnären Elina Brotherus. Under flera års tid spelade hon också i den internationella gruppen Accordion Tribe. Hon har gett ut tiotals internationellt framgångsrika album, varav alla de senaste placerat sig högt på World Music Charts Europe. 

Maria Kalaniemi är född och uppvuxen i Esbo, där hon fortfarande bor, men har en helt tvåspråkig bakgrund med starka rötter även i Savolax. Hon är också konstnärlig ledare för folkmusikfestivalen JuuriJuhla-RotFest i hemstaden. Kalaniemi är magister i folkmusik från Sibelius-Akademin, där hon inledde sina studier 1983 som en av de första sex folkmusikstuderandena, och hon avlade doktorexamen vid samma institution 2009. Hon har undervisat många ledande nordiska folkmusiker (oberoende av instrument) vid både Sibelius-Akademin och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Maria Kalaniemi har erhållit talrika priser och stipendier, bland dem statspriset i musik 2018. Samma år utnämndes hon också som första finländska folkmusiker till ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien i Sverige.

Mera information: www.mariakalaniemi.com