Information

Seaside Sounds from Finland

På Finlands syd- och västkust bor en minoritet med svenska som modersmål – cirka 5 % av Finlands befolkning. Kulturellt har den mycket gemensamt med såväl de andra  nordiska länderna som med finskspråkiga Finland, samtidigt som den utvecklat en egen unik kultur omfattande olika slags musikstilar från medeltida ballader till otämjt fiolspel. Varje region har sina egna skatter men ett betydande kulturarv är menuettraditionen, som överlevt på Finlands västkust ända sedan 1700-talet.

Välkommen att möta fyra mångsidiga musiker, som behärskar den finlandssvenska musiktraditionen samtidigt som de skapar nytt: Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Juulia Salonen och Désirée Saarela-Portin.